Please reload

Senaste inlägg

Corps Consulaire en Suède

February 6, 2019

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige. CC är en riksorganisation med uppgift att verka för honorärkonsulernas intressen, utveckling och kontakter i Sverige.
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.