CCSS


Stephan Müchler

Ordförande, generalkonsul för Sydkorea
stephan.muechler@handelskammaren.com

 

Andreas Pitlik 
Sekreterare, konsul för Lettland
+46 (0)40 35 03 40
andreas.pitlik@south.se

CCSt

Johan Stenberg
Ordförande, konsul för Niger
+46(0)70 539 48 18

johanstenbergiandebol@hotmail.com
 

Carolina Svernlöv  
Sekreterare
+46(0)709 626 621
ccst.kansli@gmail.com

carolina@svernlov.com

CCWS

Robert Hörnquist
Ordförande, konsul för Frankrike 
+46 (0)768 382329
robert.hornquist@live.se

 

​Erling Gunnesson
Sekreterare, konsul för Estland, Halmstad
+46 (0)70 219 0805
erling.gunnesson@telia.com