top of page
Välkommen till konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden CCSS täcker 5 län nämligen Skåne, Blekinge, Halland (södra t o m Halmstad), Kalmar och Kronoberg. Kåren har säte i Malmö och har ca 50 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Malmö. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar.
 

CCSS organiserar regelbundet sammankomster för medlemmarna där industri/företagsbesök utgör väsentliga inslag.
 

CCSS har en egen hemsida www.ccss.nu

Befattningshavare 


Stephan Müchler                                                         
Ordförande, generalkonsul för Sydkorea
e-mail stephan.muechler@handelskammaren.com

 

Andreas Pitlik                                                                   
Sekreterare och kansli, konsul för Lettland
c/o South Communication                       
Hamngatan 4
211 22 Malmö
Tel +46 (0)40 35 03 40
e-mail andreas.pitlik@south.nuPeter Andrén, vice ordförande, konsul för Frankrike

 

Mikael Leibig, skattmästare, konsul för Tyskland

 

Sara Paldolfini Lindgren, sammankallande, programkommittén, generalkonsul för Italien
 

Katarina Strömsholm, programkommittén, ledamot, konsul för Tjeckien

Fredrik Åberg, ledamot, konsul för Norge

Robert Teklic, ledamot, konsul för Kroatien

 

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Kårens medlemmar

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

bottom of page