Välkommen till konsulära kåren i södra Sverige

The Consular Corps of Southern Sweden CCSS täcker 5 län nämligen Skåne, Blekinge, Halland (södra t o m Halmstad), Kalmar och Kronoberg. Kåren har säte i Malmö och har ca 50 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Malmö. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar.
 

CCSS organiserar regelbundet sammankomster för medlemmarna där industri/företagsbesök utgör väsentliga inslag.
 

CCSS har en egen hemsida www.ccss.nu

Befattningshavare 


John F Monhardt                                                          
Ordförande, generalkonsul för Österrike
Baltzargatan 18                                                              
211 36 Malmö
Tel +46 (0)40 799 45
e-mail austria.consulate.malmo@comhem.se

 

Andreas Pitlik                                                                   
Sekreterare och kansli, konsul för Lettland
c/o South Communication                       
Hamngatan 4
211 22 Malmö
Tel +46 (0)40 35 03 40
e-mail andreas.pitlik@south.nuPeter Andrén, konsul för Frankrike
 

Rolf Bjerndell, ledamot, programkommittén, konsul för Slovakien

 

Vasile Gamalan, skattmästare, konsul för Rumänien
 

Stephan Müchler, sammankallande, programkommittén, generalkonsul för Sydkorea
 

Hans Pihl, ledamot, programkommittén, konsul för Mexico

Katarina Strömsholm, ledamot, konsul för Tjeckien

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Kårens medlemmar

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.