Befattningshavare Corps Consulaire en Suède (CC)

Clas Romander, ordförande, konsul för Malta, Stockholm
+46 (0)725 25 25 39
maltaconsul.stockholm@govt.mt
clas.romander@romanderpartners.com

 

Robert Hörnquist, ledamot, konsul för Frankrike, Göteborg                                                           

+46 (0)705 69 75 03
robert.hornquist@live.se 

 

John F Monhardt, ledamot, generalkonsul för Österrike, Malmö
+46 (0)733 733 128
austria.consulate.malmo@comhem.se
www.ccss.nu  

            

     


Kårernas befattningshavare och medlemmar
presenteras på kårernas egna sidor:


The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt
The Consular Corps of Western Sweden CCWS
     

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.