Befattningshavare Corps Consulaire en Suède CC

John F Monhardt, ordförande, generalkonsul för Österike
Baltzargatan 18
211 36 Malmö
Tel +46(0)40 799 45
e-mail austria.consulate.malmo@comhem.se

 

Håkan Friberg, sekreterare, konsul för Nederländerna                                                           

Box 53215                                                                     
Geijersgatan 16

400 16 Göteborg
Mob +46 (0)70 514 0709
e-mail hakan.o.friberg@telia.com

 

Clas Romander, ledamot, konsul för Malta
c/o Stokh Invest
Sibyllegatan 46

114 43 Stockholm
Mob +46 (0)725 25 25 39
e-mail maltaconsul.stockholm@govt.mt

            clas.romander@romanderpartners.com
 

Stephan Müchler 
Suppleant, CCSS, generalkonsul för Sydkorea

 

Jonas Steen                                                                   
Suppleant, CCWS, konsul för Lettland      

 

Anna C Belfrage
Suppleant, CCSt, konsul för Nya Zeeland

Claes Torén
Adjungerad, CCSt, (konsul för Uganda)         


Kårernas befattningshavare och medlemmar
presenteras på kårernas egna sidor:


The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt
The Consular Corps of Western Sweden CCWS
     

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.