top of page

Befattningshavare Corps Consulaire en Suède (CC)

Robert Hörnquist, ordförande, konsul för Frankrike, Göteborg                                                           

+46 (0) 705 69 75 03
robert.hornquist@live.se 

Johan Stenberg, ledamot, konsul för Niger
+46 (0) 70 539 48 18

johanstenbergiandebol@hotmail.com

 

John F Monhardt, ledamot, generalkonsul för Österrike, Malmö
+46 (0)733 733 128
austria.consulate.malmo@comhem.se
www.ccss.nu  

            

     


Kårernas befattningshavare och medlemmar
presenteras på kårernas egna sidor:


The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt
The Consular Corps of Western Sweden CCWS
     

bottom of page