top of page
Välkommen till konsulära kåren i Stockholm och norra Sverige

The Consular Corps of Stockholm CCSt, med säte i Stockholm täcker 13 län nämligen Dalarna , Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Kåren har som medlemmar ca 80 aktiva konsuler och ca 35 konsuler som lämnat sina uppdrag. Flertalet konsuler är verksamma i de olika länens residensstäder. Endast de konsuler vars länder inte har ambassad i Stockholm är verksamma i Stockholm men undantag finns.
 

CCSt organiserar varje år ett antal politiska, kommersiella och kulturella begivenheter av intresse för medlemmarna. Varje år inbjuder CCSt alla konsuler verksamma i Sverige till en utbildningsdag.

 

Befattningshavare 
 

Johan Stenberg, ordförande, konsul för Niger
Östermalmsgatan 99                                      

114 59 Stockholm

+46 (0) 70 539 48 18

 johanstenbergiandebol@hotmail.com

Carolina Svernlöv
Kansli
Crafoords väg 14
113 24 Stockholm
+46 (0) 709 626 621
carolina@svernlov.com

Claes Torén, sekreterare (tillförordnad), (konsul) för Uganda

Lena Isaksson, medlemsansvarig, konsul för Danmark

Staffan Gullander, utbildningsansvarig, (konsul) för Filippinerna

Billy Johansson, skattmästare, konsul för Rumänien

Jan-Eric Nilsson, ledamot, konsul för Danmark

Per-Gunnar Jönsson, ledamot, konsul för Belize

Jan E. Frydman, ledamot, konsul för Monaco
 

           
 

                                                      

 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                   

                                                           

 

                                                                                                                                          

                                                                                     

Kårens medlemmar

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

bottom of page