Välkommen till konsulära kåren i Stockholm och norra Sverige

The Consular Corps of Stockholm CCSt, med säte i Stockholm täcker 13 län nämligen Dalarna , Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Kåren har som medlemmar ca 80 aktiva konsuler och ca 35 konsuler som lämnat sina uppdrag. Flertalet konsuler är verksamma i de olika länens residensstäder. Endast de konsuler vars länder inte har ambassad i Stockholm är verksamma i Stockholm men undantag finns.
 

CCSt organiserar varje år ett antal politiska, kommersiella och kulturella begivenheter av intresse för medlemmarna. Varje år inbjuder CCSt alla konsuler verksamma i Sverige till en utbildningsdag.

 

Befattningshavare 
 

Clas Romander, ordförande, konsul för Malta
c/o Stokh Invest                                       

Sibyllegatan 46 

114 43 Stockholm

Mob +46 (0) 725 25 25 39

E-mail maltaconsul.stockholm@gov.mt

            clas.romander@romanderpartners.com
 

Claes Torén,  sekreterare och kansli,
Ymervägen 42                                                               

182 67 Djursholm

Tel +46 (0)8 755 03 54

Mob +46 (0)70 699 46 56

e-mail som sekreterare claes.toren@gmail.com

e-mail till  kansliet ccst.kansli@gmail.com

 

Johan Stenberg, vice ordförande/skattmästare, konsul för Niger

                                                                                      

S Gunnar Andersson, ceremonimästare, generalkonsul för Österrike

Lars-Göran Andersson, ledamot, konsul för Elfenbenskusten

                                                                                      

Anna C Belfrage, ledamot, konsul för Nya Zeeland

Sven-Åke Beergkvist, ledamot, generalkonsul för Haïti

                                                                                   

Kerstin Borglin, ledamot, konsul för Uganda                                                           

 

Staffan Gullander, ledamot/utbildningsansvarig,

                                                                                                                                          

                                                                                     

Kårens medlemmar

Medlemmar som ej längre är i aktiv tjänst finns listade i Blå boken (endast tillgänglig för kårernas medlemmar)

En fullständig förteckning över konsulat i Sverige, finns på regeringens hemsida

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.