Kårerna

The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt (inkluderar även norra Sverige)

The Consular Corps of Western Sweden CCWS

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.