top of page
Välkommen till konsulära kåren i västra Sverige

The Consular Corps of Western Sweden CCWS täcker 4 län nämligen Västra Götaland, Jönköping, Värmland och Halland (norr om Halmstad). Kåren har säte i Göteborg och har ca 60 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Göteborg. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar.

CCWS organiserar regelbundet sammankomster för medlemmarna där industri-/företagsbesök utgör väsentliga inslag. 

Befattningshavare 

Robert Hörnquist, ordförande, konsul för Frankrike
Västra Hamngatan 24, 411 17 Göteborg                                                
+46 (0)768 382329
robert.hornquist@live.se

 

Kenneth Kastman-Krantz, sekreterare och kansli, konsul för Ecuador
Dan Broströms väg 6

429 43 Särö                                                               
+46 (0)70 5471771
krantz.kommunikation@telia.com

Göran Hult, ledamot, konsul för Polen


Karin Magnusson, ledamot, vice konsul för Österrike
 

Erik Spandow, ledamot, konsul för Belgien

Pia Orrgren, ledamot, konsul för Thailand

bottom of page