Välkommen till konsulära kåren i västra Sverige

The Consular Corps of Western Sweden CCWS täcker 4 län nämligen Västra Götaland, Jönköping, Värmland och Halland (norr om Halmstad). Kåren har säte i Göteborg och har ca 60 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Göteborg. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar.

CCWS organiserar regelbundet sammankomster för medlemmarna där industri-/företagsbesök utgör väsentliga inslag. 

Befattningshavare 

Robert Hörnquist, ordförande, konsul för Frankrike
Västra Hamngatan 24, 411 17 Göteborg                                                
+46 (0)768 382329
robert.hornquist@live.se

 

Erling Gunnesson, sekreterare och kansli, konsul för Estland
Åkraberg 1

439 65 Stråvalla                                                               
+46 (0)70 219 0805
erling.gunnesson@telia.com

 

Göran Hult, ledamot, konsul för Polen


Kenneth Krantz, ledamot, konsul för Ecuador
 

Maria Källsson, ledamot, konsul för Portugal

Heli van der Valk, ledamot, generalkonsul för Finland

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.