top of page

Medlemskap i CCSS, CCSt och CCWS
 

De till CC anslutna kårerna har till uppgift att tillgodose honorärkonsulernas intressen, vilket framgår av fliken Vad är en konsul. Medlemskap beviljas efter ansökan konsul som erhållit exekvatur från Utrikesdepartementets Protokollära avdelning. Medlemskapet ger konsuln rätt att använda kårernas logotyper i form av ett antal profil-produkter. Den kanske mest kända är den skylt man kan sätta på bilen.

Medlemmarna blir kallade till de evenemang som regelbundet anordnas i form av informa-tionsmöten samt till utbildningsseminarier.

Kårerna verkar för att skapa en gemenskap för konsulerna, hålla konsulerna informerade om aktuella företeelser, introducera nya konsuler, sprida information om konsulernas verksamhet samt verkar för att upprätthålla respekten för konsulernas ställning.

bottom of page