Corps Consulaire en Suède (CC) bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige. CC är en riksorganisation med uppgift att verka för honorärkonsulernas intressen, utveckling och kontakter i Sverige.

CC representerar konsulerna gentemot i första hand Utrikesdepartementet men vid behov även gentemot andra svenska myndigheter och i internationella konsulära sammanhang. CC erbjuder vidare sina tjänster vid rekrytering och val av nya konsuler samt utbildning av konsuler.

CC har tre regionala kårer: 
The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt (inkluderar även norra Sverige)

The Consular Corps of Western Sweden CCWS

Ca 200 honorärkonsuler är verksamma i Sverige varav flertalet är anslutna till CC. Dessa representerar ca 100 länder. Därtill kommer ca 100 tidigare aktiva konsuler.

Corps Consulaire en Suède CC bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.