top of page

Corps Consulaire en Suède (CC) bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige. CC är en riksorganisation med uppgift att verka för honorärkonsulernas intressen, utveckling och kontakter i Sverige.

CC representerar konsulerna gentemot i första hand Utrikesdepartementet men vid behov även gentemot andra svenska myndigheter och i internationella konsulära sammanhang. CC erbjuder vidare sina tjänster vid rekrytering och val av nya konsuler samt utbildning av konsuler.

CC har tre regionala kårer: 
The Consular Corps of Southern Sweden CCSS

The Consular Corps of Stockholm CCSt (inkluderar även norra Sverige)

The Consular Corps of Western Sweden CCWS

Ca 200 honorärkonsuler är verksamma i Sverige varav flertalet är anslutna till CC. Dessa representerar ca 100 länder. Därtill kommer ca 100 tidigare aktiva konsuler.

bottom of page