• HvdV

CCWS årsmöte den 25 februari 2021

Kära årsmötesdeltagare! De flesta årsberättelser runt om i världen innehåller sannolikt en strof: 2020 var ett mycket speciellt år. A very special year. Unne annee exeptionelle. Ein besonderes Jahr. Så även för vår verksamhet.

Vi körde igång verksamhetsåret med flera intressanta luncher. Allt ifrån våldsbejakande extremism, högre utbildning till kungliga hovet. Sedan kom rekommendationer, råd och restriktioner. Under hösten blandade vi webmöten med lunch. Speciellt roligt var det att få lyssna till Cecilia Malmström. Vi håller alla tummarna för hennes kandidatur till posten som generalsekreterare för OECD. Verksamhetsåret kom också att präglas utav den mycket lyckade lanseringen av vår nyutgåva Hela världen är på plats. Den blev ju så bra! Ett stort tack till alla som varit engagerade. Glöm inte att ni fortfarande kan köpa boken tex som gåva till era vänner!

Vi har sedan många år ett oerhört gott samarbete med Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ett samarbete som är till gagn för alla parter och underlättar internationellt arbete och kontakter i Västsverige. Ett stort tack till Landshövdingen för att vi får vara här på plats idag.

Ingen har väl undgått att CC, konsulära kåren i Sverige, fyller 90 år i år. Firandet kommer att vara i Göteborg och en arbetsgrupp under ledning av Göran Hult arbetar som bäst med planeringen av firandet. Skriv redan nu in den 20 oktober i era almanackor eller Outlook kalendrar. Arbetet inom CC fungerar nu väl och en god stämning råder. Vi har fått igång bokföring och snart har vi även avslutat vårt sisyfos arbete med banken Nordea för att få teckna kontot. Tillsammans med min kollega från CCStockholm, Johan Stenberg, Niger, hade vi ett virtuellt möte innan jul med UD:s nya protokollchef, ambassadör Maria Christina Lundqvist. Hon är genuint intresserad av konsulära kårens arbete. Hon kommer att gästa oss på CCWS via Teamsmöte den 16 mars kl. 14 och då tala om UD samt Wienkonventionen.

Planeringen för kommande verksamhetsår beror till stor del av pandemiläget. Som jag redan nämnt planerar vi webmöten samt, så snart situationen tillåter, även utomhusmöten. Vi när förhoppningen att hösten kommer att bli mer normal.

Sist men inte minst vill jag tacka Lars Å Hansson, Costa Rica, och Evert Grahn, Litauen, som avgått ur aktiv tjänst. Jag vill också hälsa Carl Vikingsson, ny konsul för Ukraina, samt Manuel José Saldias, ny karriärkonsul för Chile, välkomna in i kåren. Våra tankar går slutligen till Per Kjellén, spansk konsul åren 1979-1996, som under året avled.

Med dessa ord förklarar jag årsmötet för öppnat.

Robert Hörnquist, ordförande

PROGRAM:

Informationsträff 12.45-13.00: Landshövding Anders Danielsson inleder

13.00-13.20: Sveriges utrikesminister Ann Linde presenterar regeringens utrikesdeklaration

13.20-13.30: Landshövding Anders Danielsson avslutar

13.30-13.45: Utdelning av CCWS stipendium

Internt möte CCWS

13.45-14.30: Årsmötesförhandlingar

Landshövding Anders Danielsson

Foto: Francis Löfvenholm

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla