• HvdV

Snart är hela världen på plats igen

Uppdaterat: 20 dec. 2020

Några frågor till Birgitta Jacobsson Ekblom, konsul för Litauen och projektledare för den andra upplagan av CCWS bok Hela världen är på plats.


Varför ger CCWS ut en andra upplaga av boken Hela världen är på plats? Den unika boken Hela världen är på plats som beskriver Göteborgs och konsulatens historia, gavs ut 2010 men mycket har hänt på 10 år: länder uppstår och förvinner, konsuler har avgått och många har tillkommit. Boken är en uppskattad gåva, den är viktig som dokumentation och ska andas aktualitet. Därför beslutade CCWS årsmöte i februari 2020 att ge ut en andra upplaga av boken. Hur har arbetet med boken gått till? Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp för bokprojektet. Jag utsågs till projektledare och Maria Källsson blev styrelsens representant i arbetet. Vi formade en arbetsgrupp där Heli van der Valk (koordinator), Magnus Andersson, Göran Hult och Fredrik Vinge har ingått förutom Maria och jag. Det har varit ett mycket stimulerande uppdrag!

Vilket var ert uppdrag?

Framförallt skulle matrikeldelen uppdateras. Den innehåller register över konsulerna fördelade på länder, på personhistoria och konsulatens tillkomst i kronologisk ordning. Ett nytt uppdrag var att även ta med nu verksamma konsuler utanför Göteborg. Det är idag 12 konsuler som representerar 8 länder. Den redaktionella texten skulle behållas intakt. Därutöver skulle vi ha ett nytt förord.


Hur gick ni tillväga? Vi började med att teckna ett avtal med tryckeriet. Valet hamnade på Billes. Det var naturligt att matrikeldelen skulle uppdateras men vi insåg då vi började läsa den redaktionella texten att mycket har förändrats mellan 2010 och 2020, inte minst gällde detta näringslivets utveckling. För att beskriva detta görs en kortare exposé i styrelsens nya förord över en dynamisk region med stor tillväxt - världsledande inom flera områden. Dessutom har vi valt att uppdatera ett antal uppgifter i boken med fotnoter, t ex antalet konsulat och antalet svenska beskickningar i världen för att nämna några. Då kan läsaren själv följa utvecklingen på ett enkelt sätt. Hur har ni arbetat för att göra boken aktuell? När det gäller matrikeldelen har Heli och jag gått igenom protokoll, verksamhetsberättelser, haft kontakt med UD och Länsstyrelsen, talat med konsuler och gjort mycket research på nätet, vilket var ett omfattande arbete. Därefter har alla uppgifter kollats under sommaren av alla medlemmar i CCWS. Särskilt roligt har det varit att möta det stora gensvaret och många uppskattande ord från alla konsulkolleger, som vi tycker att vi har lärt känna mer under arbetets gång, vilket har varit trevligt.

Hur ser upphovsrätten ut vid en andra upplaga? De båda författarna från 2010 års upplaga, Lars O. Carlsson som stod för den redaktionella texten och Ulf Andersson, som är författare till samtliga förteckningar, har copyright på sina texter. De har godkänt ändringar och uppdateringar som arbetsgruppen har tagit fram och som nu är införda i boken. Då Warne Förlag inte längre är aktivt står nu CCWS för utgivningen och copyrighten innehas av CCWS vid sidan av författarna. Avtal har tecknats med såväl författare som fotografer. Hur tror du att boken kommer att användas? Vår förhoppning är att den ska få stor spridning, kunna ges bort som gåva och överlämnas till ambassadörer, offentliga personer, vänner (även internationellt då det finns summeringar på engelska) men också förmedla den fantastiska utvecklingen i Göteborg och Västsverige som är så nära sammanflätad med konsulatens historia. Viktigt för att skapa ett intresse i hela CCWS år att också att ha med konsulerna utanför Göteborg. Dessutom hoppas vi att boken ska bidra till att ge en inblick i konsulernas viktiga uppdrag som står för öppenhet och förståelse mellan människor och länder, något som i dessa dagar blir allt viktigare.

50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla