• HvdV

Håkansson United årets mottagare av CCWS stipendiumDe växande klyftorna i Sverige med större skillnader för människors förutsättningar beroende på vilka stads- och kommundelar, och vilka regioner och inom landet man växer upp i är vår tids stora utmaning. Effekterna av detta kan exempelvis utläsas i stora skillnader i skolresultat, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, hälsa, boendestandard, deltagande i demokratin och i kulturlivet samt brottsnivå. Mot denna bakgrund vill CCWS ge 2020 års stipendium till Håkansson United. Håkansson United har genom projektet Bonnier Hoops på ett handfast vis engagerat sig i en av vår tids svåraste utmaningar: ett segregerat samhälle. Genom att aktivera unga människor i basket, läsning och aktiviteter i utsatta områden i Göteborg har Håkansson United skapat en mötesplats för unga människor, idrottande förebilder, civilsamhället och blåljuspersonal för att på så sätt bygga förtroende för varandra och vårt gemensamma samhällsbygge.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla