top of page
Corps Consulaire en Suède

Corps Consulaire en Suède (CC) bildades 1931 som en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.

Cirka 200 honorärkonsuler är verksamma i Sverige varav flertalet är anslutna till CC. Dessa representerar ca 100 länder. Därtill kommer cirka 100 tidigare aktiva konsuler. 

 

CC är en riksorganisation som har tre regionala kårer:

 

  • The Consular Corps of Southern Sweden (CCSS)

  • The Consular Corps of Stockholm (CCSt) (inkluderar även norra Sverige)

  • The Consular Corps of Western Sweden (CCWS)

  

The Consular Corps of Southern Sweden (CCSS) täcker 5 län nämligen Skåne, Blekinge, Halland (södra t.o.m. Halmstad), Kalmar och Kronoberg. Kåren har säte i Malmö och har ca 50 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Malmö. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar. CCSS har en egen hemsida: 

www.ccss.nu

 

The Consular Corps of Stockholm (CCSt)
med säte i Stockholm täcker 13 län, nämligen Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Kåren har som medlemmar ca 80 aktiva konsuler och ca 35 konsuler som lämnat sina uppdrag. Flertalet konsuler är verksamma i de olika länens residensstäder. Endast de konsuler vars länder inte har ambassad i Stockholm är verksamma i Stockholm men undantag finns.


The Consular Corps of Western Sweden (CCWS) täcker 4 län, nämligen Västra Götaland, Jönköping, Värmland och Halland (norr om Halmstad). Kåren har säte i Göteborg och har ca 60 aktiva konsuler som medlemmar. Flertalet är verksamma i Göteborg. Kåren har även ca 40 konsuler, vilka lämnat aktiv tjänst, som medlemmar.

bottom of page