top of page
Medlemskap

Medlemskap beviljas efter ansökan konsul som erhållit exekvatur från Utrikesdepartementets Protokollära avdelning. Medlemskapet ger konsuln rätt att använda kårernas logotyper i form av ett antal profilprodukter. Den kanske mest kända är den skylt man kan sätta på bilen.

Medlemmarna blir kallade till de evenemang som regelbundet anordnas i form av informationsmöten samt till utbildningsseminarier.

Kårerna verkar för att skapa en gemenskap för konsulerna, hålla konsulerna informerade om aktuella företeelser, introducera nya konsuler, sprida information om konsulernas verksamhet samt för att upprätthålla respekten för konsulernas ställning.

 

Söker du en befattningshavare?
Söker du en medlem?

Endast för våra medlemmar.
Kräver inloggning. 

Endast för medlemmar (lösenord krävs)
bottom of page